Zachowanie się kierowcy

Zużycie paliwa silnie zależy od zachowania się kierowcy za kierownicą. Mniej agresywny styl prowadzenia powoduje niższe koszty paliwa, ale także zmniejsza zagrożenia dla bezpieczeństwa kierowcy, użytkowników drogi i pojazdu.Dzięki systemowi SafeFleet używanemu do monitorowania zachowania kierowców możesz widzieć w czasie rzeczywistym i ocenić zachowanie każdego kierowcy oraz wyniki na poziomie floty.Każdy kierowca otrzymuje punktację opartą na kilku kryteriach: nagłe przyspieszenie, wypadki itd. Ta punktacja pomaga w przedsięwzięciu odpowiednich środków, aby zredukować koszty paliwa i złe praktyki.

 

Tryb postojowy z pracującym silnikiem

 

Ta funkcja pozwala mierzyć czas spędzony przez pojazd w trybie postojowym z pracującym silnikiem. Możesz zadać ograniczenie postoju i będziesz otrzymywał powiadomienie kiedykolwiek pojazd jest w nieusprawiedliwionym trybie postojowym. Używając takich informacji będziesz w stanie zidentyfikować i skorygować zachowanie kierowców, którzy powodują niepotrzebne wydatki, pochodzące od zużycia paliwa.

Przekraczanie limitu prędkości

 

To rozwiązanie pozwala na otrzymywanie informacji o przekraczaniu limitu prędkości na dwa sposoby. Możesz ustawić ogólną wartość graniczną dla pojazdu, odpowiednio do pokonywanego odcinka drogi, lub możesz ustawić wartości graniczne specyficzne dla każdego odcinka drogi. Aplikacja przejmuje limity prędkości dla każdego odcinka drogi i wyświetla wszystkie przypadki przekroczenia prędkości, odpowiednio do dokonanych ustawień. Otrzymane informacje są użyteczne do korygowania zachowań, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze oraz do redukcji zużycia paliwa.

Nagłe przyspieszanie lub hamowanie

 

Siły zastosowane na hamulce lub na pedał gazu przekraczające normalne wartości są obliczane po kilku sekundach odpowiednio do zmiany prędkości. Dzięki zapisanym danym możesz dowiedzieć się czy kierowca uniknął kolizji, czy przyśpieszał bez powodu. Takie dane ostrzegają cię o rozrzutnym zużyciu paliwa, zwiększonym ryzyku wypadków, przyspieszonym zużyciu pojazdu oraz zanieczyszczeniu środowiska.

Efekt

 

Ta funkcja pozwala na przetrzymywanie zapisów o wypadkach spowodowanych przez pojazdy floty i o kierowcach, których dotyczyły takie przypadki. Jeśli popatrzysz na te informacje to możesz rozpoznać tendencje w zachowaniu się kierowców i poprzez powiadomienia wysyłane internetem, przez e-mail i wiadomości tekstowe, możesz podjąć szybko środki zaradcze w celu zmniejszenia ilości i dotkliwości wypadków.

Zapytaj o ofertę!