Telecom

Jak monitorujesz zachowania swoich kierowców?
Jak w prosty sposób ustalić pozycję swoich pojazdów ?
W jaki sposób obniżyć zużycie paliwa ?

Jako administrator floty w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym, jesteś odopowiedzialny za nadzór nad pojazdami działu sprzedaży jak serwisantów. Monitorując przebyte trasy jesteś w stanie ocenić czy pracownicy wywiązują się z powierzonych zadań i czasu pracy oraz ocenić ich styl jazdy.

W jaki sposób SafeFleet może pomóc w zarządzaniu flotą?

Zarządzanie działem sprzedaży

 

Weryfikacja tras

 

Aplikacja SafeFleet Portal pozwala na tworzenie zdefiniowanych tras dla działu interwencji jak I serwisu. Raport Dopasowania Tras pozwala na uzyskanie pełnego obrazu trasy przebytej przez pojazd. Stworzone trasy można wykorzystywać do dalszych raportów jako strefy zainteresowań.

Wizyty w Punkty Zainteresowań (POI)

 

Raport z wizyt w POI jest kolejnym raportem aktywności pojazdu, przydatny dla pojazdów w działach sprzedaży czy serwisu. Przy pomocy tego raportu, możliwe jest zweryfikowanie czy zaplanowana wizyta była faktycznie wykonana w miejscu zainteresowania. Raport prezentuje datę wjazdu do stefy oraz czas przebywania w punkcie zainteresowań takim jak siedziba firmy, stacja benzynowa czy adres klineta.

 

Szczegóły dziennej aktywności

 

Przy pomocy raportu Aktywność Dzienna, aplikacja SafeFleet w sposób graficzny prezentuje w jakich godzinach wykorzystany jest pojazd. Istnieje możliwość wprowadzenia do aplikacji godzin pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji wykorzystania pojazdu zarówno w czasie pracy jak i poza nim.

Kontrola kosztów

Kontrola wydatków na paliwo

 

SafeFleet pozwla na monitorowania zużycia paliwa na 4 sposoby: sonda paliwowa, odczyt danych z FMS, na podstawie tankowań i średniego zużycia paliwa. Przy pomocy aplikacji możliwe będzie określenie zużycia paliwa dla każdego pojazdu.

 

Profil jakości jazdy kierowcy

 

Agresywny styl jazdy znacząco wpływa na zużycie paliwa, może również prowadzić do nałożenia kosztownych mandatów, napraw samochodu czy uszkodzeń w przypadku kolizji. SafeFleet Portal pozwala na grupowanie kierowców na podstawie ich stylu jazdy opartych o takie zdarzenia jak: gwałtowne przyśpieszanie i hamowanie, kolizje, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz czas pracy na biegu jałowym.

Podróże prywatne

 

W przypadku braku rozgraniczenia celu podróży w godzinach pracy na prywatne i służbowe, ograniczenie kosztów paliwa może być trudne. Aplikacja SafeFleet Portal pozwala na określenie czasu pracy bezpośrednio z poziomu aplikacji i określenie celu każdej z podróży jako prywatnej lub służbowej. Funkcja Geofencingu pozwala monitorować obszar po którym poruszą się pojazd i wybrać odpowiedni charakter danego przejazdu.

 

Karta drogowa

 

Karta drogowa to generowany automatycznie i łatwy do pobrania raport. Pozwala on na sprawdzenie aktywności całej floty lub wybranego pojazdu. Dzięki temu znikają obawy o źle wypełnione karty drogowe przez pracowników.

Przedsiębiorstwa branży telekomunikacyjnej korzystają z rozwiązań SafeFleet

                      

Zapytaj o ofertę!