Przepisy i wymogi prawne

Każdy pojazd jest obowiązany do respektowania lokalnych przepisów ruchu drogowego i aktualnych warunków na drodze. Różne uchybienia od przepisów oraz braki w wyposażeniu floty mogą zwiększyć wydatki związane z nałożeniem kar.SafeFleet Portal pomaga pamiętać o ważności istotnych dokumentów i stosowania się do zalecanych terminów serwisowania pojazdów.Ta funkcja pozwala uniknąć kar dostarczając na czas niezbędnych informacji o każdym aucie. Pozwala to wydajniej i łatwiej zarządzać flotą pojazdów.

 

OBU One

 

OBU One to rozwiązanie do automatycznego płacenia podatku za korzystanie z dróg na Węgrzech. Płatność jest realizowana za pośrednictwem urządzenia OBU One zamontowanego w pojeździe, a kwota za przejazd jest pobierania bezpośrednio z przedpłaconego konta w systemie HU-GO. Dzięki temu kierowca może bez przeszkód realizować transport, nie myśląc, czy jedzie odpowiednią drogą.

Wygaśnięcia dokumentów

 

Aplikacja pozwala na ustawienie terminów ważności lub wygaśnięcia ważnych parametrów, takich jak ważność winiety, przeglądu technicznego, ubezpieczenia, itp. Można też samemu stworzyć różne pola na inne ważne daty, jak np. winiety na różne kraje.

Tachograf

 

To urządzenie rejestrujące na specjalnej karcie ważne dane związane z aktywnością kierowcy. Tachograf pozwala na regularne kontrole, weryfikujące czas pracy prowadzącego pojazd. Bazując na karcie, zarządzający może sprawdzić status kierowcy: jazda, praca, przerwa.

Przekroczenia prędkości

 

W SafeFleet Portal można ustawić ograniczenia prędkości, tak, aby otrzymywać powiadomienia o przekraczaniu dozwolonej szybkości. Aplikacja pozwala na ustalenie limitu prędkości zgodnie z obowiązującym na danym odcinku drogi.

Wgrywanie dokumentów

 

Aby trzymać wszystko w jednym miejscu, aplikacja pozwala wgrywać do programu dokumenty w formacie zdjęcia lub PDF. Mogą to być na przykład zeskanowane dowody rejestracyjne, ubezpieczenia czy licencje lub prawa jazdy, karty kierowców, itp. Każdy posiadający dostęp do SafeFleet Portal może je wyświetlić.

Zapytaj o ofertę!