Komunikowanie się z kierowcą

Nieważne jak dobrze zaplanujesz trasy i aktywność kierowców, sprawy będą się zmieniać i musisz się do nich adaptować na bieżąco. Pozostajesz w kontakcie z kierowcami floty, kiedykolwiek jest to potrzebne. Dwustronna komunikacja jest konieczna dla prawidłowego prowadzenia codziennej działalności, która determinuje zwiększoną wydajność programu i redukcję kosztów operacyjnych.

 

Dwustronna komunikacja z kierowcą

SafeFleet zapewnia dwustronną komunikację poprzez aplikację SafeChat. Przy pomocy tej aplikacji dyspozytor może przydzielać zadania, może przesyłać wiadomości odnoszące się do poleceń, zmiany tras czy zmiany przeznaczenia oraz czasu przeznaczonego dla osiągnięcia wyznaczonego celu. Kierowcy mogą odpowiadać bezpośrednio na komunikaty nadchodzące od dyspozytorów, używając aplikacji zainstalowanej w ich smartfonie.

Wysyłanie darmowych wiadomości tekstowych przy pomocy aplikacji

 

Jeśli chcesz wydajnej, spójnej komunikacji przy niskich kosztach, to Portal SafeFleet umożliwia wysyłanie darmowych wiadomości tekstowych z aplikacji, bezpośrednio do kierowców, tak postępując, możesz w szybki i zwięzły sposób wysłać zadania przeznaczone dla nich.


Zapytaj o ofertę!