Jakie oszczędności mogę uzyskać?

 

Najlepszym powodem wprowadzenia systemu zarządzania przy pomocy GPS jest możliwość uzyskania znaczących oszczędności które będą widoczne w kosztach operacyjnych przedsiębiorstwa. Wynika to z prostej obserwacji, jeśli ludzie wiedzą że są nadzorowani zachowują się inaczej. Stają się bardziej odpowiedzialni za powierzony im pojazd, są wydajniejsi, przestrzegają godzin pracy, znikają tajne podróże a paliwo przestaje tak łatwo „wyparowywać” .

  • Cena Systemu SafeFleet, wszystko w cenie 12 miesięcy
  • Rodzaj działalności:
  • Korzyści / oszczędności możliwe do uzyskania (wariant pesymistyczny)
  • Podsumowanie
  • Całkowite oszczędności osiągnięte