Dystrybucja

Pojazdy wożą cenne towary bezpiecznie?
Jak wygląda komunikacja między kierowcą a dyspozytorem?
Czy metody redukcji kosztów paliwa są efektywne?

Manager floty dystrybucji musi mierzyć się z wieloma problemami, które mogą wypłynąć na czas dostawy towaru, jednocześnie dbać o jakość usług i ograniczyć koszty. W aktywności floty należy kontrolować pojazdów, bezpieczeństwa ładunku oraz wszystkich pracowników w łańcuchu dostaw.
Bez jasnego systemu zarządzania transportem i pojazdami, dostawy mogą się opóźniać. Jeżeli nie ma określonych warunków lub nie można zapewnić bezpieczeństwa towaru, ciężko będzie odpowiedzieć na narzekania klientów. Brak kontroli powoduje problemy z zarządzaniem i podwyższa koszty operacyjne.

Jak SafeFleet pomaga w zarządzaniu flotą?

Zarządzanie flotą

 

Komunikacja dwukierunkowa z kierowcą

 

SafeFleet zapewnia komunikację dwukierunkową z kierowcą za pomocą aplikacji SafeChat, gdzie dyspozytor może wysyłaćzadania lub wiadomości, a kierowca może odpowiedzieć korzystając z aplikacji zainstalowanej na smartphone.

Wyznaczanie tras

SafeFleet pozwala na ustawianie predefiniowanych tras i kalkulowania najkrótszej drogi do celu.

Śledzenie pojazdu i natężenia ruchu

Razem z systemem GPS, SafeFleet Portal oferuje szybką aktualizację pozycji pojazdu. Jest też możliwość sprawdzenia natężenia ruchu na aktualnej drodze i w przypadku konieczności skierować auto na inną drogę.

Bezpieczeństwo towaru w transporcie

 

Identyfikacja kierowcy

 

Jeżeli kilku kierowców prowadzi to samo auto, jest bardzo ważnym, aby identyfikować osobę, która prowadzi pojazd. To jest możliwe dzięki systemowi iButton.

Przeciwdziałanie kradzieżom

Niezależnie od wartości transportu, kradzieże towaru ciągną za sobą różne problemy. SafeFleet zapewnia bezpieczeństwo, dzięki czujnikom otwarcia drzwi oraz alarmom, jeżeli drzwi zostały otwarte bez autoryzacji.

W takim przypadku SafeFleet Portal może zlokalizować pojazd i zablokować je do momentu odzyskania pełnej kontroli nad ładunkiem.

 

Zapewnienie optymalnych warunków tranposrtu

 

Jeżeli angażujesz się w dystrybucję łatwo psujących się towarów lub żywych zwierząt, czujniki temperatury będą czuwać nad odpowiednimi warunkami w ładowni.

Kontrola

 

Monitoring zużycia paliwa

 

SafeFleet umożliwia monitorowanie zużycia paliwa czterem metodami: sonda, dane magistrali CAN-FMS, tankowania i uśrednianie.

 

Zachowania kierowców

 

Zużycie paliwa jest ściśle powiązane z zachowaniem kierowców. Dzięki SafeFleet Portal można sprawdzić, który kierowca zachowuje się agresywnie, gwałtownie przyspiesza i hamuje, przekracza prędkość. Podobne sytuacje zdecydowanie wpływają na nadmierne zużycie paliwa.

 

Podróże prywatne

 

SafeFleet oferuje możliwość rozróżnienia pomiędzy podróżami prywatnymi i służbowymi. Można z góry ustalić godziny pracy lub pozostawić kierowcy możliwość przełączania trybu manualnie.

Firmy dystrybucyjne korzystające z SafeFleet

 

Używanie SafeFleet oferuje firmom dystrybucyjnym mierzalne rezultaty. Ich relacje z klientami poprawiają się dzięki normalizacji i przewidywalności procesu dostawy.

Od kiedynasi klienci zaczęli korzystać z SafeFleet, zauważyli wzrost zysku o 50%, ponieważ trasy zostały zoptymalizowane, a czas bezruchu zredukowany.

              
         

Zapytaj o ofertę!