Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo kierowcy i floty obejmuje zmniejszpiecznej jazdy. Inicjatywy dążące do wzrostu poziomów bezpieczeństwa stają się priorytetem dla każdego menadżerazenie ryzyka i zachęcanie do be floty zainteresowanego w redukcji wypadków drogowych i pośrednio redukcji ewentualnych kosztów związanych z wypadkami

 

Przycisk alarmowy

 

Ten przycisk jest zainstalowany w zasięgu kierowcy pozwalając temu kierowcy wysłać sygnały w przypadku niebezpieczeństwa i administrator floty jest informowany wiadomością tekstową poprzez e-mail lub online bezpośrednio w aplikacji. Na przykład w razie wypadku pojazd będzie natychmiast zlokalizowany i administrator floty może właściwie zareagować, wysyłając ekipy niezbędne do interwencji.

Blokowanie pojazdu

 

Bezpieczeństwo floty może także być zapewnione przez opcję blokowania, w przypadku kradzieży pojazd może być zablokowany zdalnie, bezpośrednio z aplikacji. W portalu SafeFleet masz dostęp do danych odnoszących się do do dokonanych blokowań, zarówno operacji włączenia jak i wyłączenia blokady.

Zapytaj o ofertę